Naknadni dosevki se sejejo po žetvi, ko je v tleh še dovolj vode da lahko rastline hitro rastejo in črpajo ostanke hranil, zlasti dušika. Uporabijo se za prehrano živali ali za ozelenitev njivskih površin.


Note: Download the infographic

Go To Top