Ekološko kmetijstvo v Sloveniji temelji na 5 letnem kolobarju, popolni odsotnosti sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in mineralnega dušika ter na kroženju dušika na podlagi živinskih gnojil, pridelkov in žetvenih ostankov.


Note: Download the infographic

Go To Top