Biooglje in zeolit – integrirano upravljanje z rodovitnostjo tal. Biooglje in zeolit se uporabljata v živinski pridelavi kot dodatek ob gnojenju z organskimi gnojili. Zeolit se kot element uporablja za izboljšanje tal tudi v rastlinski pridelavi. Vsi ostanki se zadelajo v tla.
(V angleščini)

Bio-char and zeolite are used in animal production and spread onto the fields as part of organic manure. Zeolite is also used as individual element in crop production to improve soils. All residues are incorporated into the soil.
(in English)


Note: Download the infographic

Go To Top