Biooglje se pridobiva s pirolizo lesa, rastlinskih ostankov in hlevskega gnoja pri visokih temperaturah. Zmleto biooglje se nanaša ob setvi ali pa se ga primeša živinskim gnojilom. Na kakovost tal ima številne pozitivne učinke.


Note: Download the infographic

Go To Top