Eestis on intensiivselt majandatud segafarme, mis keskenduvad piimatootmisele ja taimekasvatusele, kuid on ka mahepõllumajanduslikke ettevõtteid, millel on mulla kvaliteedile teistsugune mõju. (eesti keeles)

In Estonia, there are intensively managed mixed farms focussed on dairy farming and crop production, but there are also alternative and organic farms located on the west coast and on the islands which have different impacts on soil quality.


Note: Download the infographic

Go To Top