Vpliv načina obdelave na fizikalne lastnosti tal. Prikazana je simulacija obilnih poletnih padavin in njihovega učinka na obdelana tla z vidika erozivnosti in infiltracije vode. Rezultati simulacije jasno pokažejo razliko med dolgotrajnimi učinki konvencionalne in konzervirajoče obdelave.
(V slovenščini z angleškimi podnaslovi) 

This is a simulation of abundant summer rain and its impact on the tilled soils in terms of water infiltration capacity and erodibility. The result of this simulation is presented very clearly. It shows the difference between long-term conventional versus conservation soil tillage.
(in Slovenian with English subtitles)

Go To Top