Biooglje za izboljšanje tal. Biooglje se vedno več uporablja za izboljšanje kakovosti tal. Poveča poroznost, zračnost in vodozadrževalne lastnosti tal. Optimizira pH, poveča kationsko izmenjalno kapaciteto, in adsorpcijske lastnosti tal, s čimer prispeva k zmanjšanemu izpiranju hranil.
(V slovenščini z angleškimi podnaslovi)

Biochar is increasingly being used to improve soil quality. It increases porosity, aeration and water retention capacity. It optimizes pH, increases the cation-exchange capacity and the soil's adsorption capability, reducing nutrient leaching.
(in Slovenian with English subtitles)

Go To Top