Zala study site is in a dominantly agricultural part of Hungary boardering Lake Balaton. To protect the lake, measures against soil erosion are taken as well as appropriate and moderate use of fertilizers.

A Zalai mintaterület Magyarország egyik sokszínű ágazati szerkezettel rendelkező, a Balatonnal határos meghatározó mezőgazdasági területe. A tó védelme érdekében intézkedéseket hoznak a talajerózió csökkentése, valamint a tápanyag visszapótlás megfelelő és mérsékelt alkalmazása céljából (angolul)

Go To Top