Haritava maa osatähtsus on Eestis alla 20%, kus peamiselt kasvatatakse teravilja-, silo- ja söödakultuure. On intensiivselt majandatud segatootmisettevõtteid, aga ka mahepõllumajanduslikke ettevõtteid, mis peamiselt asuvad läänerannikul ja saartel. (eesti keeles)

Less than 20% of the territory of Estonia is arable land in which the dominant uses are cereals, forage and fodder crops. There are intensively managed mixed dairy and arable farms, but also alternative and organic farms on the west coast and islands.

Go To Top